การลดการตีตราและการเลือกปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวีในสถานบริการสุขภาพ (S&D E-Learning) Thai DriSti Intervention

"การทดสอบประสิทธิผลของโปรแกรม Thai DriSti intervention ในนักศึกษาแพทย์และนักศึกษาพยาบาล เพื่อลดการตีตราทางสังคมต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี (Evaluation of the Thai Drive against Stigma Intervention (Thai DriSti Intervention) among Medical and Nursing Students in Thailand)"

Shape Shape

รายละเอียด บทเรียน

Shape
Shape
Shape Shape
Courses Details ชุดการเรียนรู้ที่ 5

ชุดการเรียนรู้ที่ 5

(ผู้อ่าน 0 ครั้ง)

รายละเอียด:

ชุดการเรียนรู้ที่ 5
อธิบายเกี่ยวกับความกลัวการติดเชื้อเอชไอวีที่มีผลต่อการแสดงออกทางพฤติกรรม

วัตถุประสงค์นี้ผู้เรียนจะได้สำรวจความกลัวของตนเองต่อการให้การดูแลรักษาพยาบาลผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีผ่านการทำ exercise รวมทั้งเรียนรู้ผลกระทบของความกลัวเหล่านี้ต่อพฤติกรรม

แบบทดสอบ (6): สำรวจความกลัวในใจ
ให้ผู้เรียนเลือกภาพใบหน้า (4 ระดับ: ไม่กลัว กลัวเล็กน้อย กลัวปานกลาง และกลัวมาก) ที่ตรงกับระดับความรู้สึกกลัวของตนเองที่สุด เมื่อต้องให้การดูแล รักษา พยาบาลผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีในสถานการณ์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. พูดคุยในห้องตรวจ
2. ตรวจร่างกาย
3. วัดสัญญาณชีพ
4. ทำแผล
5. เจาะเลือด
6. ทำคลอด
7. อาบน้ำให้ผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีที่มีตุ่มคันตามตัว
8. ขูดหินปูด/อุดฟัน
9. ผ่าตัด/ช่วยผ่าตัด
10. รื้อผ้าปูเตียงที่สกปรกออกจากเตียงของผู้ป่วย

เมื่อสิ้นสุด Exercise 3 ผู้บรรยายทำการสรุปประเด็นและเน้นย้ำว่า:

บรรยาย (10): สรุปแบบทดสอบที่ 6
เนื้อหา: ความกลัวเป็นเรื่องปกติ เป็นเรื่องเข้าใจได้ ไม่ได้เป็นเรื่องผิดที่รู้สึกกลัว สิ่งสำคัญคือผู้เรียนต้องตระหนักรู้ความรู้สึกตนเอง ควบคุมการแสดงออก รวมทั้งหาวิธีการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อเอชไอวีโดยไม่ไปตีตราและเลือกปฏิบัติต่อผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี

ใบรับรอง/Certification:

รีวิว :

Author

Sara Alexander

Product Designer, USA

Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text since the 1500 when unknown printer took a galley of type and scrambled to make type specimen book has survived not five centuries but also the leap into electronic type and book.

Author

Karol Bachman

Product Designer, USA

Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text since the 1500 when unknown printer took a galley of type and scrambled to make type specimen book has survived not five centuries but also the leap into electronic type and book.

Author

Gertude Culbertson

Product Designer, USA

Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text since the 1500 when unknown printer took a galley of type and scrambled to make type specimen book has survived not five centuries but also the leap into electronic type and book.